Værdigrundlag

Firehøje Børnehave er et sted, som vægter tryghed, leg, læring og dannelse, hvilket indgår i den daglige pædagogiske praksis

Firehøje Børnehave er et sted, som vægter tryghed, leg, læring og dannelse, hvilket indgår i den daglige pædagogiske praksis.
Vi arbejder ud fra pædagogiske processer, hvor vi styrker alle barnets sanser og motoriske kompetencer på kendte eller nye måder.
Dette for at udfordre børnene og højne fagligheden blandt personalet.

Vi har et naturligt samarbejde med 0. klasse og SFO på Firehøjeskole, så vi på den måde opbygger en tryg og kendt hverdag for alle i børnehaven,
og specielle tiltag for kommende skolebørn og deres forældre.

Vi skal møde barnet hvor det er, anerkende følelser og gøre at der er et udviklende miljø med høj trivsel.
Et miljø med muligheder for at udvikle og lære gennem leg, stimulering af sanser, nysgerrighed, fantasi og udvikling af motoriske færdigheder.

Med udgangspunkt i De styrkede Læreplaner er det vores mål at give børnene den bedste læring i forhold til sig selv og omverdenen.
Samarbejdet med forældre er en vigtig del af tiden i børnehaven og derved er vi sammen med forældrene med til at danne og udvikle det enkelte barn.