Pædagogisk målsætning

Pædagogisk målsætning i Firehøje Børnehave

Vi skaber grundlaget for at børnene føler sig trygge i institutionen. Det gør vi ved en god modtagelse af børnene og tilstræber at det enkelte barn føler sig set. Vi taler med børnene, er lydhøre over for dem og sikrer, at alle børn trives og får opmærksomhed. Vi møder barnet hvor det er, og anerkender alle barnets følelser. Vi viser barnet omsorg og er opmærksomme på, om barnet har kammerater, og at der ikke finder mobning sted. Vi vægter at gøre børnenes hverdag overskuelig og informerer børn og forældre om, hvad der sker i institutionen.

Leg og trivsel

Vi skaber de optimale betingelser for, at børnene færdes i et udviklende miljø med høj grad af trivsel. Leg er vigtig for barnets udvikling, derfor skaber vi et miljø med mange forskellige muligheder for at gå ind i forskellige lege. Vi er opmærksomme på, at vi vil skabe et kreativt miljø, hvor der skal være en mangfoldighed af muligheder. De ressourcer der er i børnehaven og det nære miljø, forsøger vi at udnytte optimalt. Vi opholder os meget i naturen. Det giver frihed og ro til fordybelse, stimulerer sanserne, nysgerrigheden, fantasien og udvikler børnenes motoriske færdigheder. Med udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner, er det vores mål at give børnene læring om dem selv og deres omgivelser. Vi har et positivt og anerkendende udgangspunkt i mødet med børn og forældre. Vi udvikler løbende vores faglighed og er bevidste om, at vi skal handle professionelt i forhold til børn, forældre og andre samarbejdspartnere.

Fællesskaber

Vi lægger vægt på, at børnene er en del af et socialt fællesskab, hvor de sociale kompetencer udvikles. Vi ønsker, at Firehøje Børnehave skal være en rummelig institution, hvor der er plads til - og respekt for det enkelte barn. Hvert enkelt barn skal føle sig som et individ med sin helt egen plads i fællesskabet. Både i leg og i voksenstyrede aktiviteter udfordres børnene til at samarbejde med hinanden og udvise empati over for hinanden.