Forældrebestyrelsen

Her finder du en beskrivelse af vores forældrebestyrelse og dennes arbejde.

Da vi er en Landsbyordning, har vi fælles bestyrelse med skolen, som for børnehavens vedkommende består af:

2 forældrerepræsentanter, 1 medarbejderrepræsentant,
samt den daglige leder Vi afholder 2 møder fælles med skolens bestyrelse - 1 i foråret og 1 i efteråret.


Derudover afholder børnehavens repræsentanter 2 møder årligt - samt
Ad hoc møder både for hele bestyrelsen og for børnehaven. Det vil sige minimum 4 møder årligt.