Mobbe politik

En person er mobbet, når han eller hun gentagene gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer.

Mobbepolitik

Ved mobning er vi opmærksom på at der er forskellige roller f.eks. der er et mobbeoffer, en mobber og medløbere.
Vi er opmærksomme på de enkelte børns roller og handler ud fra individuelle tiltag.

Mobning har alvorlige konsekvenser for de børn, det går ud over. Mobning kan bl.a. give psykiske, sociale og fysiske mén og koncentrations besvær.
Børnenes energi bliver brugt på overlevelsesstrategier i stedet for udvikling og læring.

I Firehøje Børnehave arbejder vi dagligt på en kultur mod mobning ved at skabe et trygt, rummeligt og positivt miljø for både børn, forældre og personale.

Det gør vi blandt andet ved at:

  • Børnene anerkendes og respekteres som de personer de er.
  • At børnene oplever tryghed og tillid i deres relationer til børn og voksne.
  • Skabe et miljø, hvor der er plads til alle og udskilning ikke accepteres.
  • Støtte børnene i deres legerelationer.
  • Arbejder med ”Fri for mobberi”- materialet.
  • Forældre inddragelse.