Inklusion

Inklusion i Vejle Kommune

· Vejle Kommunes mål er, at alle børn skal være inkluderet i forpligtende børnefællesskaber med respekt for deres forskellige forudsætninger og behov.

· Som daginstitution arbejder vi inkluderende – åbne verden for alle børn, så de får de bedst mulige vilkår for udvikling og læring.

Vejle Kommune:

" Inklusion er at deltage i fælleskaber, som giver den enkelte værdi socialt, personligt og fagligt."

I Firehøje Børnehave:

Ved social inklusion forstår vi, at børnene får mulighed for at være aktive deltagere i de børnefællesskaber, der er - og opstår i institutionen i løbet af dagen.

Børnene lærer med – og af – og i samspil med hinanden. Derfor er det vigtigt at alle børn får mulighed for at være med i lege og aktiviteter.

Der er tale om en aktiv deltagelse, når barnet bidrager med noget, der er betydningsfuldt for både barnet selv og for det fællesskab, det gerne vil være en del af. Det er med til, at barnet opnår anerkendelse i børnegruppen, som en der er god at lege med, og derigennem danner barnet selvværd.

Ingen børn vælger selv at være udenfor og ekskluderede – alle børn kæmper for at få lov til at være med i lege og aktiviteter sammen med andre børn.

Det er derfor vigtigt, at personalet kan træder til og støtter de børn, der har svært ved selv at komme med i legene.

Vores udgangspunkt er, at alle børn har en positiv hensigt bag enhver handling. Vi prøver at forstå hvad barnets hensigt er og støtte barnet videre ved at se på hele situationen og konteksten.