De styrkede læreplaner

Læs mere om hvordan vi i Firehøje Børnehave arbejder ud fra De styrkede læreplaner.

  • Den beskriver hvordan vi i hverdagen udvikler børnenes legeevne, motivation til at lege, lære og give børnene tiltro til egne evner.
  • At vi gennem omsorg og guidning vækker børnenes nysgerrighed, udvikler deres personlige og sociale kompetence, udvikler et sprog, arbejder med krop og bevægelse og forståelse for kultur og naturlige fænomener.
  • Et fællesskab hvor alle er deltagende og lærer at håndtere konflikter og opbygge relationer.
  • Personalet sætter rammerne og i disse skal vi støtte og guide børnene til at være medskabende i egen læring samt dialog med forældre og inddragelse af dem omkring det enkelte barns læring og udvikling, uanset om et barn er i en udsat position eller ej.
  • Et læringsmiljø hvor alsidig trivsel, læring og udvikling er kernen og hvor sammenhæng mellem hjem, børnehave og skole styrkes og udvikles.

 

Den styrkede læreplan